0%

Profil spoločnosti

 

OFZ Novokuzneck sa nachádza v bývalej prevádzke spoločnosti Evraz ZSMK na výrobu plnených profilov. Bol postavený v roku 1992 s hlavným zameraním na výrobu plnených profilov so zámerom pokryť materiálové požiadavky Západosibírskej oceliarne ZSMK spoločnosti Evraz. Výrobná kapacita dvoch liniek na výrobu plnených profilov s práškovou náplňou je 400 ton za mesiac. Tri linky na výrobu zváracej oceľovej pásky majú kapacitu 80 ton za mesiac a jedna linka na výrobu plnených drôtov na naváranie má kapacitu 30 ton za mesiac. Celková výrobná kapacita všetkých výrobkov je približne 500 ton za mesiac. Dôraz je kladený na výrobky s vyššou pridanou hodnotou a to najmä plnený profil s práškovou náplňou CaSi 30 %, plnený drôt na naváranie a zváracie oceľové pásky. Hlavnou výzvou pre budúci vývoj je rozšíriť škálu výrobkov na plnené profily s práškovými náplňami C a CaFe, ďalšie plnené drôty na naváranie a pásky.

Spoločnosť OFZ sa stala vlastníkom prevádzky v marci 2016. V súčasnosti má spoločnosť OFZ Novokuzneck 12 zamestnancov.

Certifikáty kvality - Osvedčenie o zhode

Osvedčenie o zhode audítora

+421 43 580 41 11
ofz@ofz.sk